Pano handisi kubva, munotoita zvekudzinga anodaro Coltart

0
44
Pano handisi kubva, munotoita zvekudzinga anodaro Coltart
Pano handisi kubva, munotoita zvekudzinga anodaro Coltart

Pano handisi kubva, munotoita zvekudzinga anodaro Coltart

Mayor weguta reBulawayo vaDavid Coltart vanoti havasi kuzosiya basa kuti varatidze kuti vanomira navaNelson Chamisa avo vakasiya chigaro chavo kuCitizens Colaition for Change (CCC).

Vamiriri vebato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende, nemumakanzuru vari panguva yakabatikana apo vari kufanira kusarudza kumira navaChamisa kana kuchengetedza zvigaro zvavo.

Parizvino, muzvare Fadzai Mahere (Mount Pleasant), vaNorman Markham (Harare East) nava Daniel Molokele (Hwange Central) vakazivisa kubuda kwavo mubato reCCC uye kusiya kwavo basa reparamende.

Vatatu ava vanoti varikumirira kupihwa gwara navaChamisa, avo vakavimbisa kuzopa gwara ritsva munguva pfupi inotevera.

VaColtart avo vanoti vakadomwa navaChamisa kuti vave Mayor weguta reBulawayo, vanoti vakatsvaga mazano kubva kune vanhu vakasiyana siyana muguta kuti vawane muono wegwara ravangatevere.

Vachinyora, pandemutande ravo reX (yaimbove Twitter), vaColtart vakati vanhu vazhinji varikuda kuti vagare pabasa, saka ndizvo zvavachaita.

Vakati ivo vachagara kusvika nguva yakatarwa yebasa ravo yapera, vachiti havangarasise ruzhinji rwune chivimbo navo, uye nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kukanzuru yeBulawayo.

‘’Kubva musi vaNelson Chamisa vakasiya bato musi wa25 Ndira, zvichizotevera kusiya basa kwevamwe vamiriri veparamende, ndakazvitarisawo kutsvaga pandimire.

‘’…ndakatarisa zvinhu, kusiya basa rehuMayor zvinotobatsira ini, tisingatarisa hedu kuti zvinozorevei pahunhu hwangu. Parizvino ndiri kushanda mabasa maviri, rekutanga ndiri mukuru kukamba yangu yehugweta, apa kune basa rakawanndisisa rinoita kuti nditadze kugara pasi, kozoti basa iri rekuvaMayor weBulawayo.

‘’Handisati ndakamboshanda zvakaomarara kudai pabasa rehuMayor uko ndiri kutambira nzungu zvakare. Zvaitondiitira zvakanaka in nemhuri yangu kusiya basa rehuMayor kuti ndigare ndakafaranuka asi izvi zvinenge zviri zvehumbimbindoga.

‘’Saka ndatarisa zvese izvi ndafunga kuti zvakanaka kuti ndirambe ndiri pabasa kusvika panopera nguva yangu yebasa yakatarwa (makore mashanu). Ndinozviziva kuti ndogona kungozvidzingirwa basa izvozvi, asi zviri nani kuita kudzingwa pane kurasisa ruzhinji rweBulawayo rwune chivimbo neni, urwo runoshanda nesimba’’, akadaro Coltart.

Sarudzao yavaColtart avo vakambovawo gurukota rezvedzidzo yepasi yapatsanura maonero nemafungiro evanhu vakawanda munyika, kunyanya vanowanzotambira padandemutande.

Vamwe vari kutsigira pfungwa dzavaColtart asi vamwe vari kuti vatengesa chimurenga.

Pano handisi kubva, munotoita zvekudzinga anodaro Coltart